เกี่ยวกับเรา

ศศิ คือ ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานร่าเริง พร้อมออกไปเผชิญโลกกว้างรับสิ่งท้าทายใหม่ๆ รวมถึงความรับผิดชอบ ต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยน อ่อนหวาน ไม่ลืมที่จะดูแลตนเอง และผู้คนรอบข้างอยู่เสมอ ด้วยหลายบทบาทที่ผู้หญิงแบบศศิจะต้อง จัดการ ทําให้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของผู้หญิงแบบศศินั้น จะต้อง ถูกกลั่นกรองออกมาจากความคิด ว่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง อย่างรู้คุณค่าเท่านั้น

×